Privacybeleid

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

DEEL 2 - TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw informatie uitsluitend voor dit doel verzamelen en gebruiken.

Indien wij u om andere redenen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de gelegenheid geven dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via contact.leggingspromo@gmail.com

DEEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

DEEL 4 - DOOR DERDEN VERLEENDE DIENSTEN

In het algemeen zullen de door ons ingeschakelde derden uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die zij aan ons verlenen.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wat deze aanbieders betreft, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

U dient er rekening mee te houden dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of over faciliteiten kunnen beschikken in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, dan kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u de site verlaat van onze winkel of u wordt doorverwezen naar een website of applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Verkoop- en gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 5 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaat, wordt verduisterd, toegankelijk wordt gemaakt, bekend wordt gemaakt, wordt gewijzigd of wordt vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) en opgeslagen met AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle vereisten van de PCI-DSS en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.

DEEL 6 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

DEEL 7 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Indien onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.